Szkolenia

Szkolenia

Odwiedzającym moją stronę dzień dobry mowi Jadwiga Waldorf. Razem z zespołem kulturoznawców organizujemy szkolenia biznesowe, treningi menedżerskie , szkolenia zawodowe , handlowe dla przeds

Najbliższe szkolenia dla osób indywidualnych

Najbliższe szkolenia dla osób indywidualnych

Uprzejmie zapraszamy Państwa do wyboru jednego z potwierdzonych już terminów kursów: Efektywne zarządzanie czasem - debata oksfordzka, hotel „U Szczytu” w Ujsołach, prowadzący zajęcia:

Szkolenia dla darczyńców

Szkolenia dla darczyńców

Wespół z Fundacją Training Projects serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Wolontariat pracowniczy”. W ramach tego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mają niecodzi

Seminaria dla maturzystów – wyjazdy do USA

Nasza kadra przygotowuje warsztaty i programy egzaminacyjne dla studentów migrujących do Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Pozwalaja one na uznawaną przez instytucje edukacyjne aplikacje do docelowej szkoły techniczno-zawodowej. W tym semestrze realizowaliśmy m.in. te seminaria: 

Definicja programów nr H28/USA:

Seminaria informatyki zdrowotnej i zarządzania danymi wprowadzają studentów w zautomatyzowane systemy informacyjne w systemie opieki zdrowotnej. Seminaria te uczą studentów terminologii i podstawowych pojęć systemów informacji zdrowotnej i zarządzania danymi, w tym celu, treści i struktury danych dotyczących zdrowia; systemy numerowania i archiwizacji; metody przechowywania i retencji; oraz budowa i projektowanie formularzy, rejestrów, indeksów i rejestrów. Warsztaty te mogą również badać integralność danych, kwestie prywatności / bezpieczeństwa oraz cele akredytacji i standardy regulacyjne w opracowywaniu wytycznych dotyczących praktyki w zakresie kart zdrowia.

Opis programów nr J68/USA:

Na kursach EKG Technology uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania czynności elektrokardiograficznych oraz poznają układ sercowo-naczyniowy (w tym jego funkcje, choroby i rytmy); Maszyny EKG; oraz stosowanie leków i ich skutków. Kursy te zazwyczaj obejmują również ogólne tematy opieki zdrowotnej, takie jak podstawowa anatomia i fizjologia, opieka nad pacjentem, pierwsza pomoc i CPR, identyfikacja i użycie sprzętu medycznego oraz terminologia medyczna.

Charakterystyka kursów nr H77/USA:

Seminaria Business and Marketing-Workplace Experience zapewniają swoim kursantom doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z biznesem i marketingiem. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Warsztaty te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Formalna definicja kursów nr D53/USA:

Programy aplikacji baz danych zapewniają swoim kursantom zrozumienie rozwoju bazy danych, modelowania, projektowania i normalizacji. Warsztaty te zazwyczaj obejmują takie tematy jak instrukcje SELECT, definicja danych, manipulacja, języki kontrolne, rekordy i tabele. W ramach tych kursów studenci mogą korzystać z Oracle WebDB, SQL, PL / SQL, SPSS i SAS i mogą przygotować się do certyfikacji.

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr N72/UK:

Poszukiwanie zajęć z zakresu opieki zdrowotnej wystawia uczniów na różnorodne możliwości dostępne w branży opieki zdrowotnej (np. Pielęgniarstwo, terapia, opieka stomatologiczna, usługi administracyjne i technologia laboratoryjna). Programy te profesjonalnie dostarczają doświadczeń w kilku z tych klastrów zawodowych, wraz z informacjami i wiedzą związanymi z branżą ochrony zdrowia jako całości.

Definicja kursów nr D84/UK:

Zajęcia z zakresu odzieży i tekstyliów przedstawiają mlodszym nastolatkom i rozwijają różne usługi dotyczące pielęgnacji i konserwacji odzieży, tekstyliów i wyposażenia. Tematy kursów mogą obejmować tapicerkę, czyszczenie chemiczne, szycie komercyjne i krawiectwo.


Tagi:
Najnowszy

Darmowe szkolenia dla organizacji charytatywnych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za swoją nauk

Czytaj więcej...