Szkolenia

Szkolenia

Odwiedzającym moją stronę dzień dobry mowi Jadwiga Waldorf. Razem z zespołem kulturoznawców organizujemy szkolenia biznesowe, treningi menedżerskie , szkolenia zawodowe , handlowe dla przeds

Najbliższe szkolenia dla osób indywidualnych

Najbliższe szkolenia dla osób indywidualnych

Uprzejmie zapraszamy Państwa do wyboru jednego z potwierdzonych już terminów kursów: Efektywne zarządzanie czasem - debata oksfordzka, hotel „U Szczytu” w Ujsołach, prowadzący zajęcia:

Szkolenia dla darczyńców

Szkolenia dla darczyńców

Wespół z Fundacją Training Projects serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Wolontariat pracowniczy”. W ramach tego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mają niecodzi

Wsparcie z funduszy UE na szkolenia

Zestawienie aplikacji, które mają przyznaną pomoc unijną w tym kwartale:

Kompleksowe zoptymalizowanie procesów B2B w zakresie dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dzięki wdrożeniu systemu B2B z użyciem platformy Software-as-a-Service.

Zintegowana automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie projektami w Firmie Budowlano-Usługowej AKRO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie w pełni kompleksowego procesu zdalnego typu B2B

Analizy nad budową architektury masowego systemu pocztowego nowej generacji przy założeniu dużej skalowalności umożliwiającej zastosowanie produktu na skalę globalną

Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi

Kompletne wdrożenie systemu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą GRUPA PRODUCENTÓW KLASA Sp. z o. o. a jej partnerami handlowymi

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury, elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowejprzez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Międzynarodowej Procedury PCT

E-kierowcy - wdrożenie systemów optymalizacji procesów poszukiwania, zatrudniania, zlecania prowadzenia pojazdu, planowania czasu pracy i rozliczania kierowców zawodowych.|Innowacyjna platforma informacyjna umożliwiająca udostępnianie danych giełdowych i walutowych oraz oferująca usługi ułatwiające podejmowanie decyzji finansowych.

Kompleksowe połączenie procesu mobilnego multiagencji ubezpieczeniowej INSU z serwisami towarzystw direct w celu optymalizacji modeli sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych.

Meeting.pl - innowacyjna e-usługa zautomatyzowanej współpracy pomiędzy organizatorami konferencji, spotkań biznesowych i eventów a obiektami konferencyjnymi.

MobilnaNauka - stworzenie cyfrowej platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę dowolnych zagadnień przy użyciu telefonu komórkowego oraz serwisu teleinformatycznego.

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepu drożdży i sposobu uzyskiwania suszonego preparatu tych drożdży, gwarantującego zachowanie cech technologicznych, umożliwiających fermentowanie brzeczek (miodowych) o wysokich stężeniach cukrów

Opracowanie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco-smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do aktualnego modelu ciągnienia drutów stalowych

Optymalizacja obsługi zadań serwisowych za pomocą procesu B2B i wymiany danych EDI oraz udostępnienie usługi optymalizacji przydzielania serwisantów do zadań partnerom zagranicznym

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez zakup i uruchomienie innowacyjnej automatycznej linii formierskiej bezskrzynkowej o pionowym podziale formy oraz Stworzenie od nowa do oferty nowych produktów

Projekt mający na celu wdrożenie, wdrożenie i wypromowanie nowoczesnej e-usługi, oferującej tzw. mobilny autostop codzienny, czyli codzienne lokalne przejazdy dla mieszkańców miast.

Rozbudowa Działu Badawczo-Rozwojowego o nowe Laboratorium Badań Przedklinicznych Innowacyjnych Leków stosowanych w terapii chorób metabolicznych i neurologicznych

Wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych typu B2B, integrującej Infox Henryk Kopiec Sp. z o.o. i korporacji z sektora IT w ramach automatyzacji procesów ofertowo-sprzedażowych.

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z niezależnych systemów wspierających zarządzanie osobami realizującymi projekty merchandisingowe (kompatybilne z istniejącymi systemami)

Zaprojektowanie inteligentnego zdalnego serwisu spersonalizowanych przewodników geoturystycznych wraz z wirtualnym optymalizatorem tras oraz systemem wspierającym naukę w grupie.

Wdrożenie teleinformatycznego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.

Wdrożenie kompleksowej platformy on-line ds. zarządzania stadami bydła w zakresie żywienia,reprodukcji i dobrostanu dla optymalizacji jakości i rentowności produkcji.

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej automatyczne przetwarzanie i wymianę danych pomiędzy użytkownikami zintegoowanego systemu.|Opracowanie platformy umożliwiającej proste i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu przez osoby starsze oraz rozwój ich kompetencji cyfrowych dzięki innowacyjnemu systemowi filtrowania i prezentacji treści oraz e-learningowi metodą WebQuest

Opracowanie telefonicznego serwisu, w którym system komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni.

Wstępne opracowanie modelu B2B do zarządzania projektami w celu zoptymalizowania modeli biznesowych pomiędzy BSSG Sp. z o.o., ValueTank Sp. z o.o. oraz firma zagraniczną APOS SYSTEMS INC.

Uzyskanie ochrony prawnejna wynalazek: Urządzenie mikroprzepływowe i układ mikroprzepływowy obejmujący jedno lub więcej urządzeń mikroprzepływowych.

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej na Układ do elektrostymulacji tusz mięsa prądem stałym” w 15-tu państwach o największej produkcji wołowiny na świecie.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego procesu typu B2B w obszarze PRM (Partner Relationship Management), który zapewni automatyzację procesów biznesowych realizowanych z Partnerami

Wdrożenie IT procesu klasy B2B w postaci elektronicznej Platformy współpracy z partnerami integrującej świadczenia oferowane przez uczestników modelu.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego modelu B2B upraszczającego współpracę Wnioskodawcy z partnerami w świadczeniu usług merchandisingowych i organizacji akcji promocyjnych.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnej i praktycznej technologii produkcji oxybiodegradowalnego regranulatu oraz oxybiodegradowalnych zdobionych pojemników do celów spożywczych i technicznych w firmie CHEKO|Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie MISTAL dla optymalizacji i automatyzacji efektywności procesów biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe spółki BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA oraz jej Partnerów handlowych.

Wdrożenie platformy komunikacji biznesowej B2B w FinUp Księgowość SP. z o.o. do zarządzania i automatyzacji procesów świadczenia kompleksowych usług dla sektora MSP

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B oraz kompleksowego zestawu narzędzi udostępnianych w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Interlogic a partnerami

Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B optymalizującego główne procesy biznesowe związane z zamawianiem surowców, obsługą zamówień i logistyką zachodzących między Williams Nature Product a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw profesjonalnego systemu typu B2B w firmie ELEKTRO-MAGNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w celu usprawnienia poszczególnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami.

Wniosek o wsparcie pienieżne Planu rozwoju eksportu w ramach I Etapu działania 6.1 Paszport do eksportu, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Wsparcie na pozyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających napędami aparatów podwieszonych”

Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania w pełni nowatorskiego regeneratora wibracyjnego

Zintegrowana platforma B2B dla automatyzacji biznesowych procesów logistycznych (zamawianie, przechowywanie, lokalizacja, dystrybucja) pomiędzy Luka Sp. z o.o. i Partnerami.


Tagi:
Najnowszy

Darmowe szkolenia dla organizacji charytatywnych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za swoją nauk

Czytaj więcej...